Mogelijk komt er in Kijkduin een nieuw casino. Onderneming Sir Winston is van plan om een vergelijkbaar casino als in Rijkwijk ook in Kijkduin te starten. Het casino in Rijswijk is een combinatie van een casino met sport- en horeca gelegenheid. Eerder werd dit idee in Ypenburg afgeschoten, omdat de onderneming de financiën niet rond kreeg.

Sir Winston beschikt naast het casino in Rijswijk ook over een casino bij het Spui te Den Haag. Dit casino is onlangs geopend. Nu wil de onderneming een derde locatie openen in Kijkduin.
Haalbaarheid

Bij een nieuw casino komt veel regelwerk bij kijken. Allereerst moet er een vergunning verkregen worden. De regels voor het verkrijgen van een vergunning zijn streng. In de stad Den Haag mogen maximaal 7 casino’s gevestigd worden. De vergunningen voor dit aantal zijn al besteed. Ook de locatie van het casino telt mee. Een casino mag alleen op Scheveningen of in het centrum van Den Haag een locatie openen. Kijkduin valt hier buiten.

Ondanks deze strenge regelgeving, probeert onderneming Sir Winston de gemeente Den Haag te overtuigen om een vergunning te geven. Tot nu toe heeft dit nog niet het gewenste effect bereikt.

Reactie gemeenteraad

Enkele leden van de gemeenteraad spreken zich uit over aanvraag voor uitbreiding. Mevrouw Gyömörei van de SP geeft aan dat er eerder overeengekomen is om het aantal vergunningen voor casino’s maximaal zeven is. Het is volgens haar niet wenselijk om dit aantal uit te breiden.

De heer Wijsmuller van de Stadspartij is ook negatief uitgesproken over de uitbreiding. Eerder is een vergelijkbare aanvraag gedaan voor een nieuwe casino in het stadion van ADO. De meeste leden van de gemeenteraad was in deze situatie tegen. Hij was ook tegen de uitbreiding van het aantal casino’s. Volgens de heer Wijsmuller hoeft gokken niet gestimuleerd te worden.
Casino’s Den Haag

Enkele casio’s die reeds gevestigd zijn in Den Haag:

Hommerson Casino’s
Holland Casino Scheveningen
Palace Casino’s
De Pier Casino
Swiss Leisure Casino Den Haag