"Het ACW heeft een en ander wel zelf uitgelokt"
De Morgen
De Belgische bank droeg immers wel het spaargeld van miljoenen landgenoten over aan het casino, met talrijke lucratieve posten voor getrouwen in alle geledingen van de machine. Velen vragen zich bovendien af in hoeverre het ACW haar morele